×

Vandaag geopend van 11:00 tot 17:00

Oude Zutphense familie brengt geschiedenis tot leven

Zutphen is een stad met een rijke geschiedenis, dat is bekend. Maar dat die geschiedenis opeens tot leven komt en dat nog levende nazaten van oude Zutphense families in Zutphen terugkomen op de plek waar hun voorouders hebben geleefd en gewerkt, dat gebeurt niet vaak. Deze week waren Ing. Wolfgang von Meyerinck en zijn vrouw Susanne von Meyerinck-Struck uit Berlijn, op bezoek in de Walburgiskerk. Zij hebben de op 16 augustus 2019 herstelde memorieschildering van Heer Johannes Meyerinck in de Michael- en Jacobuskapel in de Walburgiskerk voor het eerst in het echt aanschouwd. Ing. Wolfgang von Meyerinck is een nazaat van Johannes Meyerinck, die op 4 juni 1545 overleed.

De Zutphense familie Meyerinck leverde in de vijftiende en zestiende eeuw priesters, stadsbestuurders en rechters. Aan het eind van de zestiende eeuw verhuisde de familie naar het markgraafschap Brandenburg. Daar diende zij tot aan het eind van de Eerste Wereldoorlog in hoge functies de markgraaf/keurvorst en later de koningen van Pruisen en Duitse keizers. Wolfgang von Meyerinck, nazaat van de familie, ging vanuit Berlijn op zoek naar de familiegeschiedenis en belandde tijdens zijn zoektocht bij de Walburgiskerk. Oud-wethouder Jos Hartman kon, met zijn kennis over de Walburgiskerk, de vragen van Wolfgang von Meyerinck beantwoorden. Hun correspondentie leidde ertoe dat een aantal ‘raadsels’ in de kerk werden opgelost. Zo is de identiteit van diverse tot dan toe onbekende wapens op de gewelven (in de Annakapel en in het middenschip) vast komen te staan. Net als de ontbrekende naam op het opschrift in de Michael- en Jacobuskapel.

Gedurende het onderzoek werd duidelijk dat de ontbrekende naam op het memorieschildering Johannes Meyerinck toebehoorde. Hij was in de zestiende eeuw tot zijn dood in 1545 vicaris van het altaar van Sint-Michael en Jacobus en tevens kanunnik van het kapittel van Sint-Walburgis. Hij is ‘jong begonnen’ en heeft een hoge leeftijd bereikt. Over zijn sterfdatum die in de schildering als Sacramentsdag 1545 (i.e. 4 juni 1545) wordt genoemd, weten we nu dat hij in 1544 nog zeer actief was en oorkonden van de kerk naar Deventer stuurde voor het maken van afschriften. In 1546 blijkt hij overleden te zijn.

Het memorieopschrift ter nagedachtenis aan Johannes Meyerinck bevindt zich op de westelijke muur van de eerste kapel aan de noordzijde van de kooromgang. De familienaam was in de loop van de jaren verdwenen. Zoals zoveel andere schilderingen is deze in de achttiende en negentiende eeuw geleidelijk onder de kalk of witverf verdwenen. Toen de schildering werd herontdekt tijdens de interieurrestauratie vanaf 1910 is de naam niet hersteld. Hartman vermoedt dat de restaurateur het toen niet aandurfde de naam terug te brengen. Omdat die niet meer duidelijk was of omdat hij hem niet kende. Op verzoek van de familie is de naam weer aangebracht op de lege plek van het opschrift. Dit is in 2019 al gebeurd. Vanwege, onder andere de Covid epidemie was het voor Ing. Wolfgang von Meyerinck en zijn vrouw Susanne von Meyerinck-Struck eerder niet mogelijk naar Zutphen te komen. Afgelopen woensdag, 16 augustus 2023 waren ze in Zutphen en hebben ze de memorieschildering in de Michael- en Jacobuskapel, het graf van een andere voorouder en de twee wapens op de gewelven met veel belangstelling bekeken.