×

Vandaag geopend van 11:00 tot 17:00

Organisatie

 

De stichting Gelderse Kerken is eigenaar van de Walburgiskerk. De Walburgiskerk maakt sinds 2018, als één van de belangrijke museale kerken in Nederland, onderdeel uit van het Grootste Museum van Nederland.

 

Raad van Toezicht Stichting Walburgiskerk Zutphen
De Raad van Toezicht telt drie leden

Mr. W.J.J. KruidenierVoorzitter
Dhr. L. Uijl
Vacature

 

Relevante nevenfuncties
Mr. W.J.J. Kruidenier: voorzitter RvT St. Grote Kerk Wageningen
Dhr. L. Uijl, penningmeester Stichting Oude Gelderse Kerken

Rooster van aftreden
Mr. W.J.J. Kruidenier, in functie per 1 juli 2016; aftredend 31 december 2024; niet hernoembaar
Dhr L. Uijl, in functie per 1 januari 2022; aftredend 31 december 2025; hernoembaar

Bestuursleden Stichting Walburgiskerk Zutphen

Hanno BrandVoorzitterhanno@walburgiskerk.nl
André VerburgPenningmeesterpenningmeester@walburgiskerk.nl
Rob BakkerSecretarisrob@walburgiskerk.nl
Kees VosLidkees@walburgiskerk.nl
Immelie FehmersLidimmelie@walburgiskerk.nl

 

Medewerkers Stichting Walburgiskerk Zutphen

Marleen EsseveldAdministratie en Verhuurmarleen@walburgiskerk.nl
Tim WengelaarHuismeestertim@walburgiskerk.nl

 

De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Walburgiskerk Zutphen hebben de Governance Code Cultuur onderschreven, beogen daarnaar te handelen en zijn daarop aanspreekbaar

www.governancecodecultuur.nl

 

De Stichting Walburgiskerk Zutphen is bekend met de Ethische Code voor Musea en handelt daarnaar op die aspecten, waar dat voor haar van toepassing is

www.ethischecodevoormusea.nl

 

ANBI

De Stichting Walburgiskerk Zutphen is een culturele algemeen nut beogende instelling. Dat houdt in dat giften aan ons voor u aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. U mag in uw aangifte een gift vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Dus, als u ons bijvoorbeeld met €500 steunt kunt u €625 opvoeren als aftrekpost (€500 x 1,25). Bij een belastingtarief van 40% wordt uw aanslag met €250 verminderd (€625 x 0,40). Uw gift van €500 kost u dus per saldo €250. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van een gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Onze penningmeester gaat graag met u in gesprek (via penningmeester@walburgiskerk.nl) als u meer wilt weten over hoe u ons financieel kunt steunen.