×

We zijn op dit moment gesloten, bekijk de pagina bezoek voor onze openingstijden

Help de Walburgiskerk de vlag uit te hangen!

Het bestuur van de Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen is een actie gestart om er voor te zorgen dat voortaan ook in april en mei de vlag uit kan bij de toren van de Walburgiskerk.

In de periode april – mei broedt al jaren in de top van de toren een paar slechtvalken. De slechtvalk is in Nederland een beschermde vogel. De huidige vlaggenmast van de toren zit vlak bij het nest van de slechtvalken. Wanneer de vlag zou worden uitgehangen is de kans groot dat de slechtvalken worden opgeschrikt en het nest en de eieren achterlaten. Wanneer een extra vlaggenmast zou worden geplaatst op een lager gelegen gedeelte van de toren kan de vlag worden uitgehangen zonder de slechtvalken te verstoren en kan voor alle Zutphenaren de vlag te zien zijn op 27 april, 4 mei en 5 mei. Elk jaar krijgt de Walburgiskerk vragen waarom op deze dagen niet wordt gevlagd.

Om de grote vlag van 6 meter toch van de toren te kunnen laten wapperen is een stevige vlaggenmast nodig. De kosten daarvan bedragen ca. € 2000. De vrienden van de Walburgiskerk  willen het met hun actie mogelijk  maken die extra vlaggenmast aan te brengen. U kunt die actie op twee manieren steunen. De eerste is een gift over te maken naar rekening NL30RABO0340109742 t.n.v. Ver. Vrienden Walburgiskerk onder vermelding ‘Vlaggenstok’. De tweede is door lid te worden van de Vriendenvereniging voor € 25 per jaar. Zie de pagina Vrienden van de Walburgiskerk hoe u lid kunt worden of haal de folder af in de kerk, die weer van dinsdag tot en met zaterdag is geopend. Een deel van de contributie wordt dan besteed aan de aanschaf van de vlaggenmast.

Overigens zijn dit jaar de eieren, mogelijk vanwege de koude lente, helaas niet uitgekomen. De verwachting is dat het slechtvalken paar volgend jaar weer de Walburgistoren zal uitzoeken als broedplaats.