×

Vandaag geopend van 11:00 tot 17:00

De Librije

Openbare leeszaal uit de 16e eeuw

De Librije behoort tot de belangrijkste cultuurhistorische monumenten in Nederland en daarbuiten. Als een van de oudste bibliotheken van Nederland, gebouwd van 1561 tot 1564 naar het model van de boekenzalen van twee Zutphense middeleeuwse kloosters, ademt zij nog steeds de sfeer van eeuwen geleden. Om diefstal te voorkomen werden de boeken aan de ketting gelegd. Daarmee werd de Librije  een kettingbibliotheek. In feite is deze bibliotheek de enig nog bestaande originele openbare kettingbibliotheek van Nederland. Een belangrijke doelstelling van de Librije was: de mensen voor het “ware” geloof te behouden door hen “goede” boeken te laten lezen.

De Librije heeft dertig jaar als openbare leeszaal gefunctioneerd. In de zeventiende en achttiende eeuw was het een particuliere bibliotheek voor predikanten en raadsleden. In de negentiende eeuw raakte de Librije in vergetelheid. Aan het eind van de negentiende eeuw werd zij herontdekt als een monument van wetenschap en geschiedenis. Sinds 1984 wordt zij beheerd door een beheerstichting: De Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen.

Website Librije