×

We zijn gesloten tot en met 31 januari

Reuzenarbeid
Van 8 december t/m maart 2022

Reuzenarbeid voor de koningin, de foto’s van openbare werken in het Vaderlandsch album aangeboden ter gelegenheid van het huwelijk van koningin Emma.

Op 22 april 1879 kreeg koningin Emma ter gelegenheid van haar huwelijk tien portefeuilles, waarin 434 werken van Nederlandse geleerden, letterkundigen en kunstenaars waren opgenomen. De portefeuilles waren opgeborgen in een fraaie kast. Met dit Het Vaderlandsch Album wilden enkele vooraanstaande Nederlanders Emma ‘toonen wat haar nieuwe Vaderland was en is, wat het kon en kan volbrengen, welke groote werken en belangrijke voorwerpen van kunst en wetenschap, die in vreemde landen worden bewonderd en gevolgd, het bezit’.

Tot de ‘groote werken’, die ook buiten de landsgrenzen werden bewonderd en gevolgd, moeten zeker de projecten van waterstaat en spoorwegen gerekend worden. Een portefeuille van Het Vaderlandsch Album bevatte 75 foto’s van kanalen, sluizen en havenwerken, een andere 99 foto’s van de aanleg van het spoorwegnet. Zo kreeg de nieuwe, uit Duitsland afkomstige koningin een spoedcursus Nederlandkunde, een inburgeringscursus, een vooral dankzij de foto’s ook een beeld hoe Nederland gedurende het koningschap van haar echtgenoot was veranderd. Als hij herinneringen aan een belangrijke opening of eerstesteenlegging ophaalde, kon zij dat tenminste een beetje plaatsen. In Musea Zutphen is de prachtige kast te bewonderen.

In de Credokapel in de Walburgiskerk staat tot begin april de tentoonstelling Reuzenarbeid opgesteld. Reuzenarbeid is een project van de historicus-geograaf Willem van der Ham, die de 19e-eeuwse bouw van grote infrastructurele bouwwerken heeft beschreven. De fotografie was toen net uitgevonden. Met veel oude foto’s illustreert hij die geschiedenis. De spoorbrug bij Zutphen is daarvan een belangrijk onderdeel. De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Musea Zutphen..

De tentoonstelling in de Walburgiskerk is gratis te bezichtigen bij een entreekaart voor de Walburgiskerk.